ABOUT CHANGE OF TRACKS // OM SPÅRBYTE

Change of tracks

More and more people are denied asylum because the swedish migration law has become harsher and more unjust.

For many asylum seekers in Sweden, making a ”change of tracks” (spårbyte) has been the only possibility left to get a Swedish residence permit. But what is a change of tracks and how can you make it?

In 2008 the swedish migration law was changed so that it became possible for an asylum seeker whose application has been rejected to apply for a work permit instead. This ”change of tracks” implies that the person changes from one legal status, asylum seeker, to another: worker.

Unfortunately the rules about chaning tracks is complicated and it is easy for both asylum seekers and their employers to make mistakes. But it is possible! Asylum rights activists and legal practitioners have joined forces and created a plattform, asyluminfo.se, with video lectures, to make information and knowlege about the process accessible, so that less mistakes are made.

On our home page you will find lectures in english, with english and swedish text. We will continously update the homepage in case of any changes.

The work permit has become a lifeline for many who cannot return to their home countries.

Hopefully these lectures and our home page can help those who offer legal councelling and asylum seekers who want to prepare for a change of tracks.
On the way to a world without borders – we still need to find holes in the fences!

Spårbyte

Fler och fler får avslag på sin asylansökan då den svenska utlänningslagen har blivit allt mer sträng och orättvis.

För många asylsökande så har Spårbyte varit den enda möjligheten som kvarstår. Men vad är egentligen ett spårbyte och hur fungerar det?

År 2008 ändrades utlänningslagen så att det blev möjligt för en asylsökande som fått avslag att istället ansöka om arbetstillstånd. Detta ”spårbyte” innebär att en person byter juridisk status från asylsökande till arbetare.
Det är en komplicerad process och det är lätt för både asylsökande och deras arbetsgivare att göra fel. Men det går! Därför har asylrättsaktivister och jurister gått samman och skapat en plattform med videoföreläsningar, asyluminfo.se, för att tillgängliggöra information och minska risken för misstag.

På hemsidan finns videoföreläsningar på engelska, med engelsk och svensk text tillgänglig och vi kommer att göra kontinuerliga uppdateringar om eventuella ändringar av lagen.

Arbetstillståndet har blivit en livlina för många personer som inte kan återvända till sina hemländer.

Vi hoppas att föreläsningarna och vår hemsida kan vara till hjälp för rådgivande personer och den som söker asyl men vill förbereda sig för ett eventuellt spårbyte.

På väg mot en värld utan gränser – låt oss hjälpas åt att hitta hål i murarna!