CONTACT // KONTAKT

Do you need help with a specific case?

Unfortunately we do not have have the capacity to give legal counselling but recomend you get in touch with a lokal organisation for legal advice:
https://farr.se/sv/kontakt/lokal-grouper

Behöver du hjälp med ett specifikt ärende?

Tyvärr har vi inte kapacitet att svara på enskilda frågor men tipsar istället om att vända dig till en lokal rådgivningsorgansiation.
https://farr.se/sv/kontakt/lokal-grouper

 

Would you like to join us in the work with Asyluminfo.se?

We hope to expand the plattform with more lectures about the asylum process as a whole. But we need your help!
ARE YOU
– Legally skilled and can write more texts?
– Language skilled and can translate to languanges other than english?
– someone to help co-ordinate the process
– interested in working with our web page?

Get in touch with us:
kontakt@socialarattigheter.se

Skulle du vilja hjälpa oss att fortsätta arbetet med Asyluminfo.se?

Vår förhoppning är att utveckla plattformen ytterligare med föreläsningar om alla delar av asylprocessen. Till detta behöver vi din hjälp!
ÄR DU
– juridiskt kunnig och kan skriva fler texter?
– språkkunnig och kan översätta till fler språk än engelska?
– administrativt kunnig som kan samordna?
– tekniskt kunnigt som vill jobba med vår hemsida?

Hör av er till oss:
kontakt@socialarattigheter.se